Toolbar
09 des 2015

Lepsøy gravplass vart anlagt i 1927 som "hjelpekyrkjegard" for gravplassen på Haramsøy. Grunnen til gravplassen er skilt ut frå den gamle prestegarden som i si tid var bustaden til Haramspresten. Gravplassen vart utvida i 1968.

Gravplassen på Lepsøy har alltid vore velstelt og på den måten  gitt ei god og verdig  ramme rundt gravferda. Mange er svært flinke å stelle gravene til sine nære og kjære. Gravplassen ligg like ved prestegarden nesten ned til sjøkanten. I slike høve gir det ein spesiell kjensle med slik vakker natur tett på. Å vere til stades i gravferda og høyre båra slå inn  mot stranda medan ein tek avskjed med den avdøde, gir verdigheit og minne ein kan leve med i lang tid framover.

I år var det 10 klasse frå Haramsøy ungdomsskule,- frå Lepsøy - Haramsøy og Longva,  ilag med foreldra som har hatt ansvaret for stell og klipping av gravplassen. 10 klassinger frå Lepsøy har vore : Jarle Sulen, Viktor Reitan, Matias Kjerstad og Kristoffer Farstad. Dei har slått graset ein gong i veka, og vore to og to kvar gong. Dei har laga seg turnus og alltid hatt vaksne ilag med. På Lepsøya har dei stilt med eigne klipparar. Dette har vore ein kjekk sommerjobb og dei har levert timeliste til kommunen. Pengane har gått rett i "klasse kassa".

Tilbakemeldingane på arbeidet til skuleelevane har vore positive og gode. Det har blitt sagt at " så fint og velstelt har det aldri vore på gravplassen før",- den beste attesten ein godt kan leve vidare med.

Det er fyrste gong dei har hatt ein slik sommerjobb og gir gjerne stafettpinnen vidare til neste års 10 klassinger, om mogeleg.

 

Bårehuset er eit lite hus ved gravplassen som kan nyttast som oppbevaring av båra til den avdøde. Vakre blomar veks kring huset.

 

På gravplassen kan ein rusle rundt berre for å nyte alle dei vakre og fint stelte gravene, eller ein kan kvile på benken i ro og fred.

 

 

 Dei eldste gravene ber preg av tidens tann. Men blir likevel teke godt vare på av sine etterkomarar og slektningar.

 

 

 

Rangere denne artiklen
(0 stemmer)

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media

2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010