Toolbar
13 mai 2014

Peileskiva på Goaldet

Ein nydeleg sommardag i juli 2007 tok dugnadsgjengen i Lepsøy Idrettslag den første turen til Goaldet- med oppakning av utstyr og godkjenning for riving av” gamlevarden” for deretter byggje  ny. Eit  spanande prosjekt og mange ville  vere med å hjelpe. Ei peileskive på varden på toppen av Goaldet har vore snakka om lenge og skulle no realiserast. Turgruppa søkte Sparebanken Møre om midlar som gav 25.000 kr til formålet. Det var berre å sette i gang.

Mange kveldar gjekk med til dugnad. Å ta med ein 25kg sekk  mørtel på ryggen til topps, såg ikkje ut til å hefte dei sprekaste i klassen. Iver i arbeidet med å få på plass peileskiva , gjorde at ein gløymde både tid og stad. Ein merka  knapt skodda kom sigande. Ein utruleg triveleg dugnadsgjeng!

2. September 2007 inviterte turgruppa den gang fylkesmann Ottar Befring som avduka peileskiva. Ei høgtidstund med flagg og tale. Veret kunne vore likare . Sørvesten kom  med storm i kasta. Sjølv om veret ikkje var av det beste, var det likevel 65 personar som tok turet til Goaldet denne dagen, Det heile  vart ei minnerik oppleving ein truleg seint vil gløyme.

 

Rangere denne artiklen
(0 stemmer)

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media

2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010