Toolbar
25 okt 2014

Hjortejakta startar 1. september og varer like til  23. desember. For å vere med å jakte må ein vere tilslutta grunneigarlaget og klart jaktprøva. Talet på jegerar kan variere frå år til år, og i år det med sju stykker.

Dei har eit godt miljø i jaktlaget, og det har alltid vore semje om korleis dei skal forvalte hjortestamma på best mogeleg måte. Nytt av året er at det berre skal jaktast i helgene,- ein avtale jegerane har gjort innbyrdes. Dette er eit prøveprosjekt som skal utprøvast i år. Her er berre eitt val, og jegerane har god innsikt i kva for dyr dei skal felle og kor mange, - og kva for dyr som skal takast først og sist.  I år har dei lovnad på 18 dyr, i skrivande stund er 11 hjortedyr skotne.  Løyve er gitt på grunnlag av 12.000 dekar jord.

Det har minka med hjort på øya. Det er ikkje like ofte ein treff på hjort lenger. Ei tid tilbake var det heilt vanleg å sjå store flokkar på markane kvar dag. Dette kan vere at det generelt har auka kvotene over heile landet og pga dette minka med antal hjortedyr også her. For nokre år sidan var det fellingsløyve på heile 44 dyr.

 

For nokre år sidan vart det arrangert hjortefest. Kvart fjerde år inviterte jegerane og grunneigarane inn til festleg lag på samfunnshuset. Bordet vart dekka med dei flottaste rettar som kunne lagast av hjort. Heilsteikte lår, karbonade, vilgryte, og ribbe for å nemne nokre av dei. Festkomiteen vart vald på årsmøtet til grunneigarlaget,  som då ordna det praktiske. Nærmare to hjortedyr gjekk med til denne festen. Dyktige kokkar og serveringshjelp, sang og underhaldning etterfulgt med dans, gjorde at hjortefestane vart ein populær fest som alle ville ta del i. Påmeldingslistene vart lagt ut på butikkane og på ein av festane tok det nøyaktig 15 minutt  før listene var fulle.

Her er velkomstkomiteen klar for å ta i mot og ynskje gjestane velkomne.

 

Fornøgd hjortejeger og slakting i Plassenaustet.

 

Her er tre av jegerane på plass som speidar etter hjort.

 

Rangere denne artiklen
(0 stemmer)
Mer i denne kategorien: « Brannvern Mukje vatn »

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media

2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010