Toolbar
02 nov 2014

I veka som har gått, kom det mykje vatn. Sist tirsdag regna det ustanseleg heile dagen og mange vart ein smule engsteleg for vatn i kjellaren sin. Diverre kan dettte skje av og til.  Å stoppe vatn som er på veg inn i huset er nesten ei umuleg oppgåve.  Generasjonar tilbake grov dei grøfter og "sette" veiter på kryss og tvers med rå arbeidskraft. Mange av disse veitene har gjennom  åra gått tett og  kan vere ein av grunnane til at det blir mykje overflatevatn. Mangel på dokumentasjon over kor dei gamle veitene ligg og bruk av  tyngre køyretøy i dag, har og sitt å seie.

I dag har vi store maskiner som drenerer og lagar nye veiter. Store demensjonar på slangar og rør blir brukt. Ei god jord krev god drenering. For mykje vatn i jorda gir dårleg bereevne og lavere avling for bonden.

 

Presteelva blir stor under forhold med mykje regn.

Ei opa veite er lagd i rør og det er spanande om den kan "berge" kjellarane og hindre dei bli fylde med vatn.

 

 Sjølv om nye og store veiter er tekne, kan det under mykje nedbør danne seg store dammar som her på Farstad.

Når slusene opnar seg, kjem dei seks søstrene til syne på Rønstad.

 

Rangere denne artiklen
(0 stemmer)

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media

2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010