Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout
Anne Breiby

Anne Breiby

Status Nordøyvegen

den: 14 februar 2016

 Status for Nordøyvegen 14. februar 2016

Kvalitetssikringen (KS-2) er nå ferdig fra Det Norske Veritas. Den inneholder ingen betydelige avvik, og følgelig har Stortinget det nødvendige grunnlag for å fatte beslutning om bompengeinnkreving. Det har ligget an til behandling i Stortinget etter det siste og endelige vedtaket i Fylkestinget, men det jobbes nå med å kunne få dette unna før Stortinget tar sommerferie. Man kan i så fall vinne nesten ett ? år i prosessen. Vår mann, stortingsrep. Helge Orten (H) fra Midsund, vil trolig bli saksordfører. Det ventes at vedtaket er en ren formalitet. Bjørn Sandnes (H) følger saken tett. Det ventes at fremskyndet behandling kan avgjøres i Fylkesutvalget den 29/2. Hvis ikke vil stortingsbehandling ikke komme før et stykke ut på høsten. 

Bildet er hentet fra NRK

Endelig fylkestingsvedtak skal fattes etter et pågående konsulentarbeid med kvalitetssikring av finansieringen er ferdig. Dette arbeidet er nå i gang. Oppdragsgiver er «vegeier» M & R Fylke. Planlagt fremdrift er vedtak på juni-tinget, men samferdselsutvalget jobber for å få analysen klar til april-tinget. Nordøyvegen AS har fått forsikring om å få være med i utredningsarbeidet. Bjørn Sandnes (som nå er Fylkestingsrep.) og Oddbjørn Vatne vil følge opp dette sammen med den politiske plannemda for Nordøyvegen. Plannemnda består av Kristin Sørheim (SP), Iver Nordseth (V) og Frank Sve (FrP) – alle svært opptatt av å komme raskest mulig i gang. Når de to nevnte vedtakene er fattet kan Statens Vegvesen lyse ut de store anbudene, og etter anbudsfrist kan det ta ca. 3 mnd før igangsetting.

Statens vegvesen (SV) er nesten ferdig med alt planarbeid og har fått tillatelse å lyse ut anbud om brakkeriggen de skal bygge på Skjelten. De håper bygging av rigg kan starte i oktober. I forrige uke var det møte mellom SV og Fylket om kontraktstrategi. SV ønsker å legge ut et mindre anbud (ca. 70 mill) for å klargjøre tunnel-påslag, samt infrastruktur for transportering av steinmasser. Vi forstår det slik at SV allerede har fått grønt lys for å gjøre dette (event. etter behandling i Fylkesutvalget den 26/2. Arbeidet vil da kunne starte umiddelbart etter Stortingsvedtak. Ellers legges det opp til 2 – 3 store anbud på selve bru- og tunnelarbeidet. Hvis det lykkes å få bompenge-vedtaket gjennom Stortinget i vår, kan det bli byggestart på de store anbudene ved årsskifte 16/17. Kommer vedtaket først ut på høsten vil det ikke være realistisk med byggestart før ved påsketider i 2017. Det har da gått makstiden på 3 år for innkreving av forhåndsbompenger i rute 22, og det vil være svært viktig å ha kommet i gang. Det er for øvrig god interesse fra store entrepenører, og det blir svært spennende å se hvor anbudene ender. Forhåpentligvis blir de så mye lavere enn SV sine beregninger at nye veger over Haramsøy og Longva kan komme inn igjen i prosjektet. Ny vei over Fjørtofta kommer uansett.

Videre politisk arbeid.

Selv om Fylkestinget har vært enstemmig om prioritering og støttet Nordøyvegen så langt er det viktig med politisk arbeid og engasjement helt til siste vedtak er fattet. Det er flere prosjekter som forberedes med krav om finansiell støtte fra Fylket – eksempelvis Ålesundspakken. Vi må altså belage oss på en siste supportertur til Fylkestinget i juni (eller forhåpentligvis i april). Krigen er ikke vunnet før siste slaget er over.

 

Tilflytter-festen

den: 18 oktober 2015

Det er kommet over 50 tilflyttere til Lepsøya de siste 4 årene og dette måtte feires! Dermed inviterte Bo ved havet og Bygdeutvalet til fest med filmpremiere, musikk, trylling og god mat. Festen ble arrangert på Samfunnshuset lørdag 17. oktober. Alle tilflytterne var spesielt inviterte og det kom rundt hundre sambygdinger som ville være med å ønske velkommen og gjøre stas på de nyankomne. At den kommende ordføreren i Haram kommune, Vebjørn Krogsæther også tok turen hit, var ekstra hyggelig.

Første post på programmet var urpremiere på den nye filmen om Lepsøya. Filmen viser flott natur, fra fjell til fjære og unge og gamle lepsøyinger i barnehage, i arbeid og på fest. Det er Harald Kjerstad som har laget denne ca 20 minutter lange filmen og de som er interesserte i se den, kan kontakte han.

Etter filmen viste tryllekunstner Roger Howden frem sine ferdigheter og tryllet med kort, tau og melk. Og han klarte å få en bowlingkule ut av en skriveblokk!  Flere av publikum måtte opp på scena for å være trylleassistenter - til stor begeistring for salen.

Så var det klar for korpsmusikk. Aspirantene spilte et par stykker, korpset spilte Lepsøysangen - og her var det allsang, selvfølgelig. Det musikalske innslaget ble avsluttet med noen jazzinspirert musikkstykker spilt av flotte ungdommer. 

Som siste post på programmet kunne kveldens konfransier, Roy Farstad, gjøre stas på alle tilflytterne og det ble delt ut kortreiste gaver: Lepsøylam og Lepsøypotet. Roy spurte hva de nyankomne likte aller best ved Lepsøya og fikk følgende svar: Hyggelige folk og flott natur.

Festen var en "kurvfest" og arrangørene var spente på hvordan det ville bli tatt i mot. Dette hadde ikke vært prøvd før. Resultatet ble kjempeflott:  Et bugnende bord med sjømat, salater, masse kaker og karamellpudding, for å nevne noe. Korpset hadde tombola - Katta i sekken - med mange flotte gevinster. Som Roy avsluttet fra scena: "Nå er det klar for mat og gambling."

Takk til alle som kom. Det ble en veldig hyggelig fest!

 

 

 

 

 

Fantastiske ungdommer

den: 09 september 2015

Bare en ting å si om UL Samhalds 120-års jubileum: HELT FANTASTISK.  Arrrangementet ble en kjempesuksess med stor oppslutning, mange blide fjes og ungdom som imponerte stort med kunstneriske talent, organisasjonsevne, samarbeidsånd og improvisasjon. Det ble tatt mange flott bilder i løpet av helga og her kan vi bare legg inn noen få. Men vi som fikk være med kommer til å ta med den gode opplevelsen lenge. 

Arrangementet foregikk på Lepsøya Småbåthavn og på Samfunnshuset med revy, trubatur fra utescene, servering av bacalao, hvalgryte og kaker, leker for store og små, dans og show for å nevne noe. 

 

UL Samhald ble startet opp i 1895. På slutten av 70-tallet ble laget revitalisert og siden da har det vært en fast tradisjon med revy på Samfunnshuset 2. juledag. Her blir små og store hendelser på Lepsøya og i den vide verden kommentert på en humoristisk måte - til stor glede for publikum. Hvis det finnes noen som har lyst til å være med som skuespiller, musiker eller "god hjelper" er det bare å ta kontakt med UL Samhald. 

 

 

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media

2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010