Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout
Ingunn Kjerstad

Ingunn Kjerstad

Ledige tomter!

den: 02 februar 2016

Her er lenkje til ei oppdatert oversikt over ledige tomter på øya:

http://prezi.com/6-_gpsndnyni/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Velkommen skal du vere!

 

Julefest på bedehuset

den: 27 desember 2015

Tradisjonen tru vart det også i år julefest på bedehuset 3. juledag. Dette er særleg eitt av høgdepunkta for barnefamiliar som er på øya i jula. Mykje song, fest og glede. Som det skal vere i jula. Tre ringar rundt juletreet vart det også. Velkomne att til neste år!

Plassehansboka

den: 01 november 2015

Plassehansboka

Dette er ei lenkje til ei utvida utgåve av Hans N. Sæth si bok "Ætter og anna frå Lepsøya", også kalla "Plassehansboka". Boka blir stadig utvida. Sjå i føreordet kven du kan kontakte for å få leggje til opplysningar.

Du må opne dokumenta i ei ny fane for at lenkjene i boka skal verke. (Klikk på pila oppe til høgre på skjermen.) Dersom du vil kopiere tekst, trykkjer du på Ctrl+C.

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media

2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010