Toolbar

Bo på Lepsøya

Lepsøy idrettslag

Idrettslaget vart stifta i 1967. I byrjinga var det mykje fokus på fotball. Det er det framleis, men både friidrett, fjelltrim og ymse andre aktiviteter har blitt fronta av idrettslaget. Idrettslaget har årsmøte på nyåret og styrer drifta ved jamnleg møteverksemd gjennom året. Ulike arrangement blir gjennomført til glede for innbyggjarane på øya. Turstiane er gode å gå, fotballen rullar og Lepsøydagane samlar folket årvisst.

 

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media