Toolbar

Bo på Lepsøya

Sanitetshuset

Sanitetshuset ligg ved fjellfoten på Farstad. Det var Lepsøy sanitetsforening som starta arbeidet med å bygge sanitetshuset som stod  stod ferdig i 1965. Lepsøy sanitetsforening er like aktive den dag i dag som dei var då dei starta opp i 1923. Dei har sine samlinger og møter i underetasjen. Målet til sanitetskvinnene har vore å skape gode velferdsordninger for øyfolket. Har du lyst å vere med, er du hjarteleg velkomen i laget. Lokalet i underetasjen er ofte utleigd til divere formål og det er høve til å leige lokala, om det så er til bursdagsfeiring eller andre festlege lag. Haram Kommune leiger øvste etasjen, der legekontoret, heimesjukepleia og helsesøster har sine kontorer.

Sjølv om øyane ikkje har fastlandsamband, er alle naudetater alltid beredt her ute. Øya har eigen brannstasjon og brannbil. Brannkorpset er på frivilleg basis, men er raskt på plass når alarmen går. Er det fare for liv og helse og du treng akutt hjelp, er Ålesund sjukehus nærmaste sjukehus. Luftambulansen er ei viktig brikke i beredskapsplanen og kan vere på plass på øya innen ti minutt.

På naboøya Haramsøy stasjonerer ambulerande helsepersonell og kan kome raskt til med ambulansebåten "Nordskyss".

Nærmaste legekontor ligg på Haramsøya. Kontortid: 09.00 - 15.00. Telefon 70207720.

 

 

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media