Toolbar

Sjøliv og båthamner

Lausund marina

Visualisering av visjonen for Lausundområdet som er utarbeidd etter ei skisse laga på idedugnaden til “Bo ved havet” i januar 2012

På Lepsøy kjem Nordøyvegen til å komme i land på Lausund, via Lausundholmen. Dette er det sørlegaste og næraste øyområdet Nordøyvegen tilkoplar fastlandet. Uavhengig av om reisande er i bil, på sykkel, til fots eller til havs, kan Lausundområdet verte ein naturleg informasjonsstad og portal for vidare utforsking av øyriket.

Gjennom ei vidareutvikling av den naturlege hamna som finnast mellom Lepsøya og Lausundholmen er visjonen å skape Sunnmøres flottaste småbåthavn, med eit moderne servicebygg, sjøbuer og fritidsboligar.

Illustrasjonane her er ei visualisering av visjonen for Lausundområdet som er utarbeid etter skisse laga på idedugnaden til “Bo ved havet” i januar 2012.

 

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media