Toolbar

Kulturstien

Smalhans

Dersom ein ser opp mot denne fjellveggen frå litt avstand, kan ein sjå eit tydeleg andlet som ikkje er i godlage. Andletet og heile den smale kanten langs med der du går, kallast Smalhans. Det kan kjennast trygt å støtte seg på Smalhans når ein går forbi, men er ein overtruisk bør ein helst ikkje gjere det. Før i tida var folk redde for å bli råka av ulukke dersom dei hadde klappa han Smalhans. Hadde dei vore så  heldige at dei støtta seg på han, gav dei han gjerne eit sauelår for at han skulle verte

blid igjen.

 

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media